You're here : Start Start Tylko Fijorr Publishing Dwaj ludzie z Galicji
PDFDrukujE-mail
Donald J. Trump, Prezydent BiznesmenDzieje własności prywatnej

Dwaj ludzie z Galicji
Powiększ zdjęcie


Dwaj ludzie z Galicji

( Fijorr Publishing )
Cena: 30,00 PLN
19,00 PLN
Taniej o : 11,00 PLN

Zadaj pytanie o produkt

Autor: Jacek Gnia­dek SVD

Pol­ski misjo­narz, z Zambii, posta­no­wił spraw­dzić, czy ludzka god­ność rze­czy­wi­ście reali­zuje się w ludz­kim dzia­ła­niu. Stu­diu­jąc kon­cep­cję dzia­ła­ją­cego czło­wieka u Ludwiga von Misesa, sta­rał się porów­nać ją ze spo­łeczną nauką Kościoła, a kon­kret­nie z ency­kliką Jana Pawła II (Karola Woj­tyły) , Cen­te­si­mus annus. W rezul­ta­cie powstała inte­re­su­jąca praca porów­nu­jąca twór­czość dwóch wiel­kich miesz­kań­ców Gali­cji,  Polaka — papieża i  głę­bo­kiego kato­lika, oraz uro­dzo­nego we Lwo­wie Austriaka — agno­styka i eko­no­mi­sty. Książka O. Gniadka jest dowo­dem na to, jak wpływy kul­tu­rowe, tra­dy­cja, wspól­nota miej­sca wraz z żela­zną dys­cy­pliną, mądro­ścią i umi­ło­wa­niem prawdy pro­wa­dzą  do wspól­noty inte­lek­tu­al­nej i sza­cunku dla człowieka.

Szybkie zamówienie:
Napisz do nas BIURO
Zadzwoń - 696 653 888


Dostępność

Przeciętny czas dostawy:

24h.gif


Komentarze klientów:

Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.
Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.


Kategorie Sklepu


Lista produktów


Szukanie zaawansowane

Nie pamiętasz hasła?
Zapomniałeś nazwy użytkownika?
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja

Kontakt i zamówienia

Krzysztof Król

Szybki kontakt:
Napisz do nas BIURO
Zadzwoń - 696 653 888

KOSZT DOSTAWY:

7 zł przedpłata

17 zł pobranie

Zamówienie od 150 zł:

0 zł Przedpłata

10 zł pobranie